EUROPA DONNA
Ruch Niezwykły

Skala problemu
EUROPA DONNA
w Polsce

Profilaktyka
raka piersi

Sponsoring
Kalendarium
Sprawozdania
Oświata i promocja
Ogłoszenia
i aktualności

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ- Najważniejsze wydarzenia 2015 roku. -

22.07.2015r. Senat RP - Warszawa

Wystawa w Polskim Parlamencie pt. „Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi” przygotowana przez Polskie Forum EUROPA DONNA. Wystawa ma na celu zwrócić uwagę politykom, społeczeństwu, mediom jak wielkim problemem zdrowotnym i społecznym jest rak piersi.

Senat RP - Warszawa Senat RP - Warszawa Senat RP - Warszawa Senat RP - Warszawa Senat RP - Warszawa

GALERIA Z WYSTAWY:

Senat RP - Warszawa

13.06.2015r. Piknik Onkologiczny - tradycyjna impreza organizowana przez EUROPA DONNA - Legnica na terenie Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej. Celem tej imprezy jest popularyzacja wiedzy na temat profilaktyki chorób nowotworowych. Uczestniczki Pikniku mogły skorzystać z badań mammograficznych i cytologicznych, z porad onkologa oraz porad dietetyka klinicznego. Mogły też zjeść coś smacznego.

Piknik onkologiczny

22.05.2015r. - Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Przyjaciółki Beaty Bednarczyk ze stowarzyszenia EUROPA DONNA w Pile. Była osobą nieprzeciętną - zawsze życzliwą, oddaną, pracowitą, całym sercem zaangażowaną w pracę społeczną.
Łączymy się w cierpieniu z Jej Rodziną i Najbliższymi.

Beata Bednarczyk

15.04.2015r. i 09.06.2015r.- Autobus z gminy - akcja na terenie Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej w Legnicy we współpracy z gminą Warta Bolesławiecka. Mieszkanki tej gminy przyjeżdżają na badania mammograficzne i cytologiczne, zapewnia się konsultacje onkologa i ginekologa oraz badania ultrasonograficzne. Czas oczekiwania na badania uprzyjemnia paniom słodki poczęstunek przy kawie i herbacie.

Autobus Warta Bolesławiecka

26.03.2015r. - Iwiny; 13.04.2015r. – Warta Bolesławiecka; 12.05.2015r. - Raciborowice – wykład prezesa Polskiego Forum dr Doroty Czudowskiej pt. „Jak chronić się przed chorobami nowotworowymi”.

Jak chronić się przed chorobami nowotworowymi

13-15.03.2015r. - Legnica - odbył się sprawozdawczo-wyborczy XVIII Zjazd Delegatów Polskiego Forum EUROPA DONNA. Wybrano nowy Zarząd V kadencji:

 • Prezes – Dorota Czudowska,
 • Wiceprezes – Anna Mazur, Dorota Piechowiak,
 • Sekretarz – Jolanta Tecław,
 • Skarbnik – Ewa Klaja,
 • Członkowie – Bożena Kiemystowicz, Jolanta Katarzyna Przyborowska, Ewa Niebudek, Małgorzata Stankowska.

W bieżącym roku kolejny Zjazd Delegatów został połączony z obchodami XX-Lecia Polskiego Forum. W renomowanej legnickiej restauracji hotelu "Rezydencja" odbyło się uroczyste spotkanie członkiń stowarzyszenia i wielu zaproszonych gości. Gościliśmy między innymi prezydenta Miasta Legnicy panią Dorotę Purgal, przewodniczącego Komisji Zdrowia, Ekologii i Polityki Społecznej Rady Miasta Legnicy pana Wojciecha Cichonia, prezesa Federacji Stowarzyszeń "Amazonki" panią Krystynę Wechmann, prezesa Fundacji "SOS Życie" w Mielcu panią Łucję Bielec i wielu innych.

XVIII Zjazd Delegatów EUROPA DONNA

Wśród zaproszonych gości był prof. dr hab. Zbigniew Wronkowski - prezes Polskiego Komitetu Zwalczania Raka. Niestety, z powodów zdrowotnych Profesor nie mógł uczestniczyć w naszym Zjeździe. Przesłał nam list, zawierający bardzo pozytywną opinię pracy Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy kierowanego przez dr. Dorotę Czudowską, prezesa Polskiego Forum, podkreślając jej zaangażowanie w profilaktykę i leczenie raka piersi.

Z przyjemnością prezentujemy treść tego listu:

List

Wysłuchaliśmy również wykładu dr. Doroty Czudowskiej, pt. „20 lat Koalicji EUROPA DONNA w Europie i Polsce” oraz wykładu dr n.med. Beaty Adamczyk z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu pt. „Nowe wyzwania w leczeniu raka piersi”.

Obejrzeliśmy także prezentacje każdej organizacji członkowskiej. Wystąpiły:

 • z Dębicy Małgorzata Bokota,
 • z Legnicy Grażyna Majchrzyk,
 • z Nowego Sącza Bożena Kiemystowicz,
 • z Piły Katarzyna Przyborowska,
 • z Przemyśla Jadwiga Duda.

W godzinach popołudniowych w "Letia Busines Center" odbył się koncert charytatywny w wykonaniu Orkiestry Policyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Landespolizeiorchester Nordhein-Westfalen (Orkiestry Policyjnej Krajowej Północnej Nadrenii Westfalii). Swoją obecnością zaszczycił nas J.E. Ks. Biskup Marek Mendyk. W repertuarze obu orkiestr znalazły się liczne przeboje muzyki klasycznej, marszowej, a także aktualne przeboje muzyki rozrywkowej, filmowej i musicalowej. Publiczność nagrodziła występy obu orkiestr gromkimi brawami.

XVIII Zjazd Delegatów EUROPA DONNA Letia

^^^ W GÓRĘ ^^^


- Najważniejsze wydarzenia 2014 roku. -

4.02.2014r. - Warszawa - Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA wraz z członkowskimi Stowarzyszeniami z Legnicy, Nowego Sącza, Piły i Przemyśla uczestniczyło w dniu 4 lutego 2014 roku w konferencji „Światowy dzień walki z rakiem”. Konferencja została zorganizowana w Galerii Porczyńskich w Warszawie przez Radę Dyrektorów Centrów Onkologii. Tematem przewodnim konferencji było wskazanie kierunków rozwoju oraz zachodzących zmian w działaniu Publicznych Centrów Onkologii w Polsce, w celu podniesienia jakości i dostępności leczenia onkologicznego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rady Ministrów RP, wybitni onkolodzy i Dyrektorzy Publicznych Centrów Onkologii, Ambasadorzy Projektu oraz eksperci i przedstawiciele instytucji zaangażowanych w działalność onkologiczną z całego kraju.

Warszawa 2014

^^^ W GÓRĘ ^^^


- Najważniejsze wydarzenia 2013 roku. -

07-09.06.2013r. - Nowy Sącz - XVI Zjazd Delegatów Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA. Zjazd odbył się w gościnnym Ratuszu i hotelu w Miasteczku Galicyjskim. Prezes Dorota Czudowska przedstawiła sprawozdanie z działalności PF EUROPA DONNA i przypomniała najważniejsze wydarzenia organizacji. Udzielono absolutorium Zarządowi Polskiego Forum. Uczestniczki przedstawiły ciekawe prezentacje:

 • Kronika i wspomnienia z XV Zjazdu Delegatów w Nowym Sączu 15-17.06.2012 oraz prezentacja działalności EUROPA DONNA w Nowym Sączu - Bożena Kiemystowicz.
 • Sprawozdanie z Advocacy Training Course w Mediolanie 9 – 11 listopada 2012 r. - Beata Piechowiak.
 • Prezentacja i wykład pt.: „Diagnostyka i leczenie raka piersi” – Dorota Czudowska.
 • Wykład Beaty Bednarczyk pt.: „Ochrona prawna wizerunku i danych osobowych”.

Delegatki przedstawiły swoje osiągnięcia, podzieliły się doświadczeniami oraz ustaliły plan pracy Polskiego Forum EUROPA DONNA.


^^^ W GÓRĘ ^^^


- Najważniejsze wydarzenia 2012 roku. -

22-25.11.2012r. Legnica - Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA.

Koncerencje rozpoczęła prezes Polskiego Forum Dorota Czudowska wykładem inauguracyjnym pt. "Jak powstają nowotwory?"

Odbyły się następujące wykłady:

 • "Anatomia i fizjologia gruczołu piersiowego" – Jolanta Tecław,
 • "Czynniki ryzyka raka piersi" – Beata Piechowiak,
 • "Diagnostyka i leczenie chorób piersi" - Dorota Czudowska,
 • "Mammografia i usg – podstawowe metody diagnostyki obrazowej piersi" – Dorota Czudowska i Regina Styczeń (wykład połączony z prezentacją sprzętu diagnostycznego znajdującego się w Ośrodku Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy),
 • "Organizacja świadczeń z zakresu chorób piersi Breast Unit" – Dorota Ferfecka,
 • "Samokontrola piersi" – Alina Krzywoń (wykład i warsztaty samokontroli piersi),
 • "Mowa ciała i umiejętność prezentacji" – Dorota Piechowiak,
 • "Zalecenia Zarządu EBCC EUROPA DONNA w Mediolanie dotyczące sprawozdań internetowych i propagowanie naszych celów i działań w internecie" – Beata Bednarczyk i Dorota Ferfecka,
 • Sprawozdanie ze spotkania liderów EBCC w Mediolanie 22-23.10.2012r. – Dorota Czudowska,
 • Sprawozdanie z Advocacy Training Course w Mediolanie 9-11.11.2012r. – Beata Piechowiak.

Odbyły się również warsztaty medialne:

 • przygotowanie konferencji prasowej,
 • opracowanie komunikatu,
 • charakteryzacja przed kamerą,
 • ćwiczenia przed kamerą.

Warsztaty przeprowadziła red. TV Odra p. Maja Grohman

Konferencje podsumowała prezes Polskiego Forum Dorota Czudowska.
Uczestniczki Konferencji wypełniły ankietę ewaluacyjną, którą przygotowała Jolatna Tecław.

Konferencja naukowo-szkoleniowa zbiegła się w czasie z 18-tą rocznicą istnienia legnickiej organizacji EUROPA DONNA. Legnickie Donny zaprosiły z tej okazji uczestniczki Konferencji na "Różowe Party"

Legnica 2012

16.10.2012 - Warszawa - Udział przedstawicielek Polskiego Forum EUROPA DONNA w posiedzeniu Komisji Zdrowia RP, będący głosem naszej organizacji w działaniach na rzecz tworzenia w Polsce specjalistycznych ośrodków zapewniających najwyższą jakość opieki na wszystkich etapach leczenia raka piersi, poczynając od profilaktyki. Prezes Polskiego Forum EUROPA DONNA, jednocześnie Senator RP, dr Dorota Czudowska przedstawiła prezentację pt. "Tworzenie specjalistycznych ośrodków leczenia chorób piersi w Polsce - Breast Unit".

W Senacie członkinie EUROPA DONNA prezentowały stoisko z materiałami informacyjnymi o EUROPA DONNA i BHD 2012. Odwiedzających częstowano tegorocznym symbolem BHD - smacznymi jabłkami.

Senat 2012

04.10.2012 - Poznań - udział przedstawicielek Polskiego Forum EUROPA DONNA w XIII Sesji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu "Październik - miesiącem profilaktyki raka piersi", zatytułowanej "Operacje odtwórcze - element skojarzonego leczenia raka piersi".
Zaprezentowano stoisko Polskiego Forum EUROPA DONNA, rozdawano ulotki i materiały na BHD 2012.

04.10.2012-Poznan

Uczestniczyły:

 • vice prezes Polskiego Forum - Katarzyna Przyborowska,
 • przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego - Alina Krzywoń,
 • przedstawicielki EUROPA DONNA Legnica - Dorota Ferfecka i Jolanta Tecław,
 • przedstawicielki EUROPA DONNA Piła - Dorota Piechowiak i Beata Piechowiak.

22.09.2012 - Mediolan. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla liderów EUROPA DONNA z krajów członkowskich EBCC EUROPA DONNA.
Polskę reprezentowała prezes Polskiego Forum ED Dorota Czudowska.


03.09.2012 - Polanica Zdrój – Warsztaty szkoleniowe Federacji Stowarzyszeń Amazonki. Prezes Dorota Czudowska wystąpiła z dwoma wykładami:

 1. „Profilaktyka raka piersi”

 2. „Lobbing polityczny na rzecz poprawy dostępności kobiet do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka piersi”


24-26.08.2012 - Legnica. Zebranie Zarządu Polskiego Forum EUROPA DONNA.
Główne tematy:

 • Przygotowanie do kampanii "Październik miesiącem walki z rakiem piersi - BHD 2012.
 • Opracowanie nowych broszur informacyjno-oświatowych.
 • Ustalenie ramowego programu konferencji naukowo-szkoleniowej dla członków EUROPA DONNA planowane w Legnicy w listopadzie 2012.
 • Omówienie bieżących spraw zarządu i Polskiego Forum.
nowy-sacz-2012

15-17.06.2012 - Nowy Sącz. XV Zjazd Delegatów Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA. Na Zjeździe sekretarz Ewa Niebudek przedstawiła sprawozdanie z działalności statutowej Forum, skarbnik Ewa Klaja sprawozdanie finansowe a prezes Dorota Czudowska - sprawozdanie merytoryczne. Alina Krzywoń przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zarząd uzyskał absolutorium.
Odbyły się następujące prezentacje:

 • Kronika i wspomnienie z XIV Zjazdu Delegatów w Pile 18-20.03.2011 - vice prezes PF ED Katarzyna Przyborowska.
 • Sprawozdanie z wizyty w Parlamencie Europejskim w Brukseli 23-25.2011 –Beata Bednarczyk, Stowarzyszenie ED Piła.
 • Sprawozdanie z 10 Europejskiej Konferencji EUROPA DONNA na Malcie 22-23.10.2011 – Grażyna Majchrzyk, prezes Stowarzyszenia ED w Legnicy.
 • Sprawozdanie z Advocacy Training Course w Mediolanie 11-13.11.2011 – Dorota Ferfecka ED Legnica.
 • Sprawozdanie z 8 Europejskiej Konferencji pt. Rak piersi w Wiedniu, 21-24.03.2012 -vice prezes PF ED Anna Mazur i Ewa Rusin, ED Dębica

Ustalono plan pracy na przyszły rok, przeanalizowano i udzielono odpowiedzi na Ankietę 2012 EBCC EUROPA DONNA w Mediolanie (w celu opracowania strategii działania na lata 2012-2018.
Wybrano stowarzyszenia, które wytypują reprezentanki na Advocacy Training Course w Mediolanie w dniach 9-11.11.2012r. – Piłę i Nowy Sącz.

Obrady odbywały się w Miasteczku Galicyjskim zrekonstruowanym na podstawie zdjęć archiwalnych w skali 1:1

nowy-sacz-2012

21-24.03.2012 - Wiedeń - udział przedstawicieli Polskiego Forum EUROPA DONNA oraz członkiń stowarzyszeń Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w VIII Europejskiej Konferencji Raka Piersi, w której uczestniczyło ponad 3000 osób z całego świata. Prezentacja postera o 17 latach działalności EUROPA DONNA w Polsce. Wyjazd w ramach przyznanego grantu, dofinansowania przez Stowarzyszenia delegujące i z środków prywatnych.
Europejska Konferencja Raka Piersi odbywa się co dwa lata i gromadzi głosy lekarzy, naukowców, pielęgniarek, przedstawicieli organizacji z całego świata ,wspierających walkę z rakiem piersi w celu wymiany doświadczeń i nowych osiągnięć.

W składzie delegacji z Polski brały udział:

 • Dorota Czudowska - lekarz, Prezes Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA,
 • Katarzyna Przyborowska - Prezes Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Pile,
 • Anna Mazur - lekarz, Prezes Stowarzyszenia Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Dębicy,
 • Ewa Rusin - położna, Wiceprezes Stowarzyszenia Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Dębicy,
 • Jolanta Tecław - pielęgniarka, Sekretarz Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Legnicy.

Kolejna konferencja, EBCC-9, odbędzie się 19-21 marca 2014r w Glasgow w Szkocji.

Wiedeń 2012

Co nas jeszcze czeka w 2012 roku:

 • Październik - kampania Breast Health Day - 15.10.2012r.
 • 16.10.2012 - przedstawicielki Polskiego Forum EUROPA DONNA będą gośćmi na Komisji Zdrowia Senatu RP. Tematem spotkania będzie tworzenie w Polsce sieci ośrodków chorób pierci (Breast Units).
 • 9-11.11.2012 - Mediolan - Doroczne szkolenie - Advocacy Training Course. Polskę będzie reprezentować delegatka z Nowego Sącza oraz Piły.
 • 23-25.11.2012 - Legnica. Konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Forum EUROPA DONNA. Obchody 18 rocznicy koalicji ED w Polsce.

^^^ W GÓRĘ ^^^


- Najważniejsze wydarzenia 2011 roku. -

Listopad 2011 - News EUROPA DONNA lato/jesień 2011 - informacja przedstawiająca naszą działalnoć w 2010-2011

ED NEWS 2011

11-13.11.2011 - Mediolan - odbyło się kolejne szkolenie EUROPA DONNA Advocacy Training Course kształcące umiejętność prowadzenia rozmów z politykami i przedstawicielami mediów.
Polskę Reprezentowały:

 • Dorota Ferfecka - Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA Legnica,
 • Ewa Kocoń - Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA Dębica
Mediolan 2011

W dniach 22-23.10.2011r. 12 osobowa delegacja z Polskiego Forum EUROPA DONNA uczestniczyła w 10 Europejskiej Konferencji ED na Malcie

Prezes Polskiego Forum EUROPA DONNA została zaproszona przez organizatorów konferencji do przedstawienia sprawozdania z wizyty delegacji Polskiego Forum ED w Parlamencie Europejskim w Brukseli

PREZENTACJA MALTA 2011


15.10.2011r. - "ŻYJ ZDROWO". W związku z Europejskim Dniem Walki z Rakiem Piersi obchodzonym co roku w dniu 15 października, zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA:

www.breasthealthday.org
www.facebook.com/EuropaDonna
www.twitter.com/breasthealthday
www.youtube.com/breasthealthday


15.10.2011r.


22.09.2011 r. - Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kobiet z Chorobą Nowotworową Piersi „AGATA” - "NOWOCZESNA PROFILAKTYKA DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA PIERSI wg DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ "

NOWOCZESNA PROFILAKTYKA DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA PIERSI wg DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ

25.05.2011 r. - wizyta delegacji Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Parlamencie Europejskim na zaproszenie europosła p. prof. Ryszarda Legutki.

PRZED PARLAMENTEM EUROPEJSKIM

W Parlamencie Europejskim na ręce wice przewodniczącego Komisji Zdrowia, Środowiska i Bezpieczeństwa Żywności p. posła Bogusława Sonika, złożono petycję o poprawę dostępu i jakości diagnostyki i leczenia raka piersi zgodnie z rezolucjami Parlamentu Europejskiego z 2003, 2006 r. i deklaracją z 2010 r.

W dniach 18-20.03.2011r. odbywa się w Pile XIV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Forum EUROPA DONNA . Organizatorem Zjazdu jest Stowarzyszenie do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA - Piła.

Program i Porządek obrad w Pile.

Styczeń 2011 - Wydanie polskiej edycji "KRÓTKIEGO PRZEWODNIKA JAK DBAĆ O ZDROWIE SWOICH PIERSI"

^^^ W GÓRĘ ^^^


- Najważniejwasze wydarzenia 2010 roku. -

16.11.2010 Lubin - Gimnazjum nr 1 prelekcja na temat profilaktyki raka piersi i nauka samobadania piersi dla młodzieży.

Spotkanie w Gimnazjum nr 1.
Alina Jurczak - Polskie Forum EUROPA DONNA
z nauczycielami pania Grazyna Rosa i Wanda Milewicz


15.11.2010 Legnica - Prelekcja w V Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Prowadzila Krystyna Łukawska i Alina Jurczak członkinie EUROPA DONNA Legnica.


10.11.2010 Legnica - Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej . Akcja "Autobus z Gminy" - prelekcja na temat profilaktyki raka piersi i nauka samobadania piersi dla mieszkanek gminy Warta Bolesławiecka.


5-6.11.2010r. Ustroń - Udział przedstawicieli Polskiego Forum EUROPA DONNA, Stowarzyszenia EUROPA DONNA Legnica i Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności z Legnicy w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej pt. "Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w służbie pacjentowi".
Na prosbę organizatora konferencji Medical Project Poland, Polskie Forum EUROPA DONNA objęło patronat honorowy konferencji, a prezes Dorota Czudowska wygłosiła wykład pt. "Rezolucje i Deklaracje Parlamentu Europejskiego w sprawie ujednolicenia świadczeń związanych z profilaktyką i leczeniem raka piersi w Unii Europejskiej - Breast Units".

Na firmowym stoisku materialy informacyjno-edukacyjne Polskiego Forum ED prezentowaly Jolanta Teclaw, Alina Jurczak i Alina Krzywon.

Prezentacja - Ustroń - „Rezolucje i deklaracje Parlamentu Europejskiego w sprawie ujednolicenia świadczeń związanych z profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem raka piersi w Unii Europejskiej – Breast Unit”

5-6.11.2010r. Ustron

28.10.2010 Legnickie Pole - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prelekcja dla kobiet na temat profilaktyki raka piersi i nauka samobadania piersi w ramach projektu " Przez Aktywność do sukcesu".


26.10.2010r. - Jawor - Gimnazjum nr 1 wykład Doroty Czudowskiej dla młodzieży pt: "Profilaktyka chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem choroby nowotworowej piersi, szyjki macicy i jądra".


21.10.2010 Poznań - Sesja Naukowo - Szkoleniowa pt: RAK PIERSI- "GORĄCE" TEMATY organizowana przez Katedrę Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Polskie Forum EUROPA DONNA, Stowarzyszenia EUROPA DONNA z Legnicy i Piły prezentują stoisko z materiałami informacyjno-edukacyjnymi o raku piersi.


18.10.2010 Jawor - Zespół Szkół Ogólnokształcących wykład Doroty Czudowskiej dla młodzieży pt: "Profilaktyka chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem choroby nowotworowej piersi, szyjki macicy i jądra".


15.10.2010r. BREAST HEALTH DAY 2010 - Strona oficjalna: www.breasthealthday.org


12-13.10.2010 Wrocław - III Międzynarodowa Konferencja pt: "Kobieta w XXI wieku -wyzwania - programy screningowe" zorganizowana przez WOK przy Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Wykład Doroty Czudowskiej pt: " Działalność Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA na rzecz profilaktyki raka piersi w Unii Europejskiej". Polskie Forum ED prezentuje stoisko z materiałami informacyjno-edukacyjnymi o raku piersi.


9.10.2010 Legnica- Marsz ku Zdrowiu zorganizowany przez EUROPA DONNA - Legnica


8-9.10.2010 Legnica - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt: " Prestiż zawodowy Pielęgniarki w Polsce i w Europie". Organizatorzy: Polskie Forum EUROPA DONNA i Wyższa Szkoła medyczna LZDZ w Legnicy. Forum prezentuje stoisko z materiałami informacyjno-edukacyjnymi o raku piersi oraz wystawę 15 lat działalności EUROPA DONNA w Polsce i w Europie.


24-26.09.2010 Mediolan - Spotkanie liderów Europejskiej Koalicji EUROPA DONNA przygotowujące program do promocji Dnia Zdrowych Piersi " BREAST HEALTH DAY 2010", który od 2008r. obchodzony jest 15 października w Europie.


9.09.2010 Piła - Konferencja Naukowa pt: "Nowoczesna diagnostyka i leczenie raka piersi" zorganizowana przez stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi w Pile. Wykład Doroty Czudowskiej pt: "Nowoczesna diagnostyka raka i leczenie piersi według dyrektyw Unii Europejskiej (Breast Units) i prezentacja "15 lat działalności EUROPA DONNA w Polsce i w Europie.

Prezentacja - 15 lat działalności EUROPA DONNA w Polsce i EUROPIE


18-20.06.2010r. Przemyśl - XII Zjazd Delegatów Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA. W dniu 18.06.2010 delegaci zjazdu zostali zaproszeni na uroczystą Sesję Rady Miejskiej z okazji X lecia Stowarzyszenia Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Przemyślu i na Podkarpaciu oraz XV- lecia EUROPA DONNA w Polsce i w Europie. W dniu 19-20.06.2010r. obrady zjazdu.

Podziękowanie

W imieniu Zarządu Polskiego Forum EUROPA DONNA serdecznie dziękujemy Panu Przewodniczącemu Rady Miasta Przemyśla za organizację Uroczystej Sesji Rady Miasta poświęconej Koalicji EUROPA DONNA. Możliwość prezentacji dotychczasowej działalności EUROPA DONNA w Europie i w Polsce oraz stowarzyszeń z Dębicy, Legnicy, Nowego Sącza, Piły i Przemyśla, to dla nas duża satysfakcja i zaszczyt. Bardzo ważna była dla nas obecność radnych podczas sesji, którym dziękujemy za życzliwość i zainteresowanie się naszą pracą. Panu Prezydentowi serdecznie dziękujemy za gościnność. Wierzymy, że dla Pana Prezydenta, Zarządu i Radnych była to jeszcze jedna okazja do zapoznania się z celami i osiągnięciami naszej organizacji. Jesteśmy pewne, że Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Przemyślu nadal będzie mogło liczyć na wsparcie Pana Prezydenta i Rady Miasta Przemyśla.

Z wyrazami szacunku
Dorota Czudowska
Prezes

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

Obrady XII Zjazdu Polskiego Forum EUROPA DONNA

Zwiedzanie Lwowa i Przemyśla


12.05.2010 - Warszawa - Polskie Forum EUROPA DONNA zostało zaproszone przez Fundację MSD Dla Zdrowia Kobiet do zaprezentowania naszej organizacji podczas I FORUM PROMOCJI ZDROWIA KOBIET. Przygotowaliśmy zgodnie z życzeniem organiztora plakat obrazujący działalność Polskiego Forum, która była prezentowana w czasie konferencji pt."Zdrowe Partnerstwo receptą na skuteczną profilaktykę i ochronę zdrowia".


01.05.2010r. Bronowice k/Żar -Udział członkiń zarządu Polskiego Forum EUROPA DONNA i stowarzyszenia EUROPA DONNA - Legnica w Festynie Charytatywnym "Dla Marzenki" organizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bronowicach- prezentacja działalności ED, wykład dotyczący profilaktyki raka piersi, nauka samobadania piersi i kolportaż materiałów informacyjno- oświatowych wśród uczestników pikniku.

Festyn Charytatywny "Dla Marzenki"


24-27.03.2010r. Barcelona -Udział przedstawicieli ( lekarzy) Polskiego Forum EUROPA DONNA oraz członkiń stowarzyszenia Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA - Legnica w VII Europejskiej Konferencji Raka Piersi. Prezentacja postera o 15 latach działalności EUROPA DONNA w Polsce. Wyjazd w ramach przyznanego grantu.


28.04.2010 Legnica - Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej . Akcja "Autobus z Gminy" - prelekcja na temat profilaktyki raka piersi i nauka samobadania piersi dla mieszkanek gminy Warta Bolesławiecka.


21.04.2010 Gryfów Śląski - Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Gimnazjum wykład Doroty Czudowskiej dla młodzieży pt: "Profilaktyka chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem choroby nowotworowej piersi, szyjki macicy i jądra".


25.03.2010 Bruksela - Parlament Europejski przyjął pisemną Deklarację Nr 71/2009 w sprawie zwalczania raka piersi w Unii Europejskiej, która wzywa do realizacji działań w całej Europie w celu zwalczenia tej choroby, która jest główną przyczyną śmierci kobiet w Europie w wieku od 35 do 59 lat. Większość posłów ( 381) podpisało deklarację, która została przygotowana, poparta i promowana przez EUROPA DONNA w ramach kampanii informacyjnej w Parlamencie Europejskim. Wprowadzona przez posłankę Elizabeth Lenne (UK) z udziałem sygnatariuszy Posłów Michail Tremopoulos ( Grecja), Livia Jaroka (Węgry) i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (Polska).

Deklaracja Nr 71/2009 Parlamentu Europejskiego wzywa do następujących czynności:

 • Państwa członkowskie do wprowadzenia ogólnokrajowego badania piersi, zgodnie z wytycznymi UE.
 • Komisję do sporządzania raportu z postępów w realizacji badań przesiewowych- badań mammograficznych we wszystkich krajach UE co 2 lata.
 • Komisję do wspierania badań przesiewowych i sprawdzenie, czy są przydatne dla kobiet powyżej 69 roku życia i poniżej 50.
 • Państwa członkowskie do zapewnienia wielodyscyplinarnych zespołów specjalistycznych piersi zgodnie z wytycznymi UE do 2016 r., a Komisję do wydawania regularnych sprawozdań z postępu prac.
 • Komisję do przedstawiania aktualnych, wiarygodnych statystyk na temat raka piersi i wspieranie rozwoju krajowych rejestrów raka.
 • Komisję do opracowania protokołu certyfikacji dla jednostek specjalistycznych piersi zgodnie z wytycznymi UE do 2011 roku oraz zapewnienia odpowiedniego finansowania.
 • Przewodniczącego UE do przekazania oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy parlamentom państw członkowskich.

06.03.2010r. Lubin -Prezentacja stoiska i materiałów promocyjnych Polskiego Forum EUROPA DONNA oraz Europejskiej Koalicji EUROPA DONNA (EBCC) podczas Festiwalu dla Kobiet Progressteron.


Luty/marzec 2010r. Legnica - Skierowanie do wszystkich parlamentarzystów RP Parlamentu Europejskiego prośby ( telefonicznie i pocztą email) w imieniu zarządu i wolontariuszy Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA o zapoznanie się i podpisanie Deklaracji Nr 71/2009 w sprawie zwalczania raka piersi w UE opracowanej w oparciu o Rezolucje Parlamentu Europejskiego z roku 2003 i 2006. Deklaracja została przygotowana z udziałem Koalicji EUROPA DONNA

Pismo skierowane przez Polskie Forum EUROPA DONNA do parlamentarzystów RP Parlamentu Europejskiego.

W imieniu Zarządu i wolontariuszy Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA uprzejmie i serdecznie proszę o zapoznanie się i podpisanie Deklaracji w sprawie walki z rakiem piersi w Unii Europejskiej no. 71/2009 w załączeniu lub na stronie internetowej www.europarl.eurapa.eu/activities/plenary/writtenDecl/wdFastOngoing.do?language=EN. Polskie Forum EUROPA DONNA jest członkiem Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA. Poprzez zainteresowanie i podpis Koalicja pragnie zwrócić Państwa uwagę na Deklarację zaproponowaną przez 4 posłów PE, popartą przez Koalicję EUROPA DONNA, wydaną 14 grudnia 2009 r. na otwarciu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Jako Koalicja ED podejmujemy wszelkie działania aby pozyskać Państwa Posłów, do wdrożenia Rezolucji PE w sprawie raka piersi z roku 2003 i 2006. Obecna Deklaracja to sposób na osiągnięcie tego celu. Musi być ona podpisana do końca marca 2010. Podpisy można złożyć przy wyjściu a głównej sali plenarnej w budynku Parlamentu( w Brukseli). Ponadto EUROPA DONNA organizuje w Parlamencie w dniu 24.02.2010 Dzień informacyjny o "Deklaracji w sprawie raka piersi". Będą tam osoby, które odpowiedzą na Państwa pytania. Będą też ulotki, plakaty. O historii działalności Polskiego Forum EUROPA DONNA możecie się Państwo dowiedzieć odwiedzając naszą stronę internetową www.europadonna.org.pl

Z wyrazami szacunku
Dorota Czudowska
Prezes Polskiego Forum EUROPA DONNA

19.2.2010r. Legnica

 • Wznowienie nakładu 10.000 egzemplarzy II wydania broszury Paszport do Zdrowych
 • Piersi.

^^^ W GÓRĘ ^^^


- Najważniejsze wydarzenia 2009 roku. -

Na wszystkich naszych marszach, konferencjach, spotkaniach prezentowaliśmy tegoroczne hasło i plakat Breast Health Day. Prezentujemy je także na stronie internetowej Polskiego Forum EUROPA DONNA. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy z agencją prasową Cohn & Wolfe nasze przesłanie dotrze do bardzo wielu środowisk, instytucji i osób prywatnych w Polsce.

WIĘKSZA AKTYWNOŚĆ DZISIAJ
TO ZDROWIE PIERSI JUTRO

30 - 60 minut aktywności fizycznej dziennie
to 10-16% mniejsze ryzyko zachorowania na raka piersi.27.11.2009 - Legnica - 15 rocznica powstania Koalicji EUROPA DONNA w Legnicy i w Polsce24-25.10.2009 - Sztokholm - 9 Europejska Konferencja EBCC EUROPA DONNA. Uczestnikami konferencji z Polski były przedstawicielki zarządu Polskiego Forum EUROPA DONNA oraz stowarzyszeń członkowskich z Dębicy, Legnicy, Nowego Sącza i Piły.
23.10.2009 - Sztokholm - Międzynarodowe spotkanie z okazji Breast Health Day przedstawicieli narodowych krajów zrzeszonych w Koalicji EUROPA DONNA. Polskę reprezentowała prezes Forum Dorota Czudowska


3.11.2009 - Warszawa - Udział Zarządu i Przewodniczących Stowarzyszeń Członkowskich Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w posiedzeniu Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na Komisji przedstawiono historię i działalność Koalicji EUROPA DONNA w Europie i Polsce oraz wręczono Apel o poprawę jakości świadczeń związanych z rakiem piersi.

Treść Apelu


20.10.2009 - Piła - "Marsz Zdrowia" ulicami miasta Piły, zakończony happeningiem.


15.10.2009 - Piła - Marsz ku zdrowiu


15.10.2009 - Opole - Marsz ku zdrowiu


15.10.2009 - Nowy Sącz, Przemyśl - Marsz ku zdrowiu

NOWY SĄCZ
PRZEMYŚL

15.10.2009 - Poznań - Polskie Forum EUROPA DONNA prezentuje stoisko z naszymi materiałami ("Paszport do zdrowych piersi", "Krótki poradnik" i inne) na X sesji naukowo-szkoleniowej pt. "Kroki milowe w raku piersi w ostatnich 10 latach".


15.10.2009 - Po raz drugi obchodzony będzie w Europie, jako Breast Health Day - dzień szczególnej troski o zdrowe piersi.
Tegoroczny Breast Health Day poświęcony będzie zwiększeniu świadomości o korzystnym wpływie aktywności fizycznej na zdrowie piersi.
Miło nam poinformować, że Polskie Forum EUROPA DONNA jest jednym z 3 spośród 44 krajów członkowskich Europejskiej Koalicji EUROPA DONNA, w których kampania na rzecz wzrostu aktywności fizycznej kobiet będzie prowadzona w ojczystym języku. Kampanię powierzono Agencji Prasowej Cohm&Wolfe. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, ten sam zaszczyt spotkał Koalicję EUROPA DONNA działającą we Francji i Hiszpanii. Europejskie obchody Breast Health Day 2009 odbędą się w Brukseli a narodowi delegaci spotkają się 23 października w Sztokholmie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem http://www.breasthealthday.org

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Iwoną Janicką z agencji Cohn&Wolfe - tel. +48 502 198 805 lub iwona.janicka@cohnwolfe.pl


14.10.2009 - Piła - uroczysta inauguracja działalności nowego stowarzyszenia EUROPA DONNA w Polsce


11.10.2009 - Legnica - Marsz ku Zdrowiu pod hasłem "Większa aktywność dzisiaj to zdrowe piersi jutro". 30-60 minut ćwiczeń fizycznych codziennie o 10-16% obniża ryzyko zachorowania na raka piersi.


2-3.10.2009 - XII Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi na Jasną Górę

Motto Pielgrzymki:

"Abyśmy miały życie i miały je w obfitości" wg. ewangelii św. Jana (3.10,10)


25.09.2009 - Dębica - konferencja popularno-naukowa pt. "Kobiecość a rak piersi".22.05.2009 - JEST JUŻ PO POLSKU "Krótki przewodnik na temat Europejskich Wytycznych kontroli jakości badań przesiewowych i diagnostycznych w raku piersi"
Październik - badania mammograficzne dla czterdziestolatek za pieniądze zebrane na balu charytatywnym.


Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA przetłumaczyła przewodnik na 10 języków w tym język polski. Mamy nadzieję, że będzie on przydatny wszystkim, których interesuje prowadzenie badań mammograficznych zgodnie z wiedzą medyczną i wytycznymi Unii Europejskiej. Istnieje możliwość zamówienia w Polskim Forum pojedynczych egzemplarzy przewodnika.


22-24.05.2009 - LEGNICA - XI Zjazd Delegatów Polskiego Forum EUROPA DONNA


7-9.05.2009 - USTROŃ - I SYMPOZJUM "USTROŃSKIE SPOTKANIA REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ"


23-25.04.2009 - VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA "DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA PIERSI" - WARSZAWA-FALENTY

Polskie Forum EUROPA DONNA prezentowało stoisko z materiałami informacyjno-edukacyjnymi:

Szczególni Goście przy naszym stoisku:

- prof. Luigi Cataliotti z Mediolanu,
- prof. Marek Wojtukiewicz,
- dr Zbigniew Krajewski z Torunia,
- lekarze z oddziału radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Od lewej: dr Anna Pawlaczyk, Agnieszka Zebracka, Małgorzata Diabełek-Macias.


19.04.2009 - Gryfów Śląski - wykład prezesa Polskiego Forum EUROPA DONNA dla młodzieży męskiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi GryfowskiejSzanowni Państwo, przyjaciele Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA.
Składamy wyrazy wdzięczności za obdarowanie naszej organizacji jednym procentem podatku dochodowego za rok 2007.
Uzyskane środki finansowe przeznaczamy na dalsze trwanie i rozwój Polskiego Forum EUROPA DONNA, na zdobywanie wiedzy i przekazywanie jej innym, na propagowanie zasad profilaktyki raka piersi.
Otrzymaliśmy pomoc z różnych stron Polski. Oto wykaz urzędów skarbowych, z których napłynęły wpłaty:

US Bartoszyce US Jawor US Lubin US Słupsk US Tychy
US Bełchatów US Kamienna Góra US Milicz US Szczecin US Wałbrzych
US Bielsko-Biała US Kamień Pomorski US Oświęcim US Środa Śląska US Warszawa
US Bolesławiec US Konin US Pabianice US Świdnica US Wrocław
US Dębica US Kraków US Polkowice US Świebodzice US Zgorzelec
US Gdańsk US Legnica US Poznań US Tarnowskie Góry US Złotoryja
US Głogów US Leszno US Rawicz US Trzebnica US Żary
Wdzięczni jesteśmy za każdą, nawet najmniejszą wpłatę. W myśl polskiego przysłowia "Od ziarnka do ziarnka uzbiera się miarka", tych ziaren i ziarenek od 336 osób, do naszej miarki (konto bankowe) uzbierało się 22 971,90 zł.
Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękuję, życzę zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

W imieniu zarządu i członków
Polskiego Forum EUROPA DONNA
prezes Dorota Czudowska^^^ W GÓRĘ ^^^


- Najważniejsze wydarzenia 2008 roku. -

17.11.2008 - Poznań - JUBILEUSZ 15-LECIA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ "AMAZONKI".7-9.11.2008 - Mediolan - doroczne szkolenie liderek EUROPA DONNA.
Wykłady
Alina Krzywoń (z lewej)
Krystyna Ciszewska
(z prawej)
Zdjęcie zbiorowe uczestników kursu


Październik 2008 - prelekcje w szkołach

Prelekcja w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie.

Zespół Szkół nr 2 w Lubinie Wykłady prowadzą
Ewa Niebudek (z lewej),
Alina Jurczak (z prawej)
Wspólne zdjęcie


Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze

Prelekcję prowadzi
Dorota Ferfecka (z prawej)
Alina Jurczak
uczy samokontroli piersi
Wspólne zdjęcie

15.10.2006 - Mediolan - Spotkanie narodowych reprezentantów "National Representative Day". Polskę reprezentuje prezes Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rankiem Piersi EUROPA DONNA - Dorota Czudowska.
Więcej informacji na stronie: www.europadonna.org

National Representative Day Mediolan 15.10.2008r.
Od prawej:
- D. Lichosik
- A. Costa
- D. Czudowska

Danuta Lichosik - prezes Europejskiej Organizacji Pielęgniarek Onkologicznych, Polka, od lat pracująca w Instytucie Onkologii w Mediolanie.
Przyjaciel Polskiego Forum EUROPA DONNA Alberto Costa - chirurg, częsty gość - wykładowca europejskich konferencji na temat raka piersi, współpracownik EBCC EUROPA DONNA, Dorota Czudowska prezes Polskiego Forum EUROPA DONNA.


11.10.2008 - Legnica - Marsz ku zdrowiu.04.06.2008r. - Dębica - X Zjazd Delegatów Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA
Prezentacja do ściągnięcia - Dorota Czudowska "Działalność Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA i Polskiego Forum EUROPA DONNA".


Na zjeździe dokonano zmian w składzie zarządu:

Prezes - Dorota Czudowska
Wiceprezes - Anna Mazur
Skarbnik - Krystyna Ciszewska Antoniszyn
Sekretarz - Ewa Niebudek

Zjazd zadecydował także o utworzeniu biura Polskiego Forum EUROPA DONNA w siedzibie organizacji w Legnicy. Dyrektorem biura została Alina Jurczak- tel. 606-118-113

Dyrektor biura
Alina Jurczak

21.04.2008 - Gryfów Śląski - otrzymujemy zaproszenie z Urzędu Miasta do Gryfowa Śląskiego. Dla ok. 160 uczniów i grona pedagogicznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej, prezes Polskiego Forum do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA Dorota Czudowska lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych, chemioterapii i onkologii klinicznej przedstawiła wykład pt. "Mam haka na raka"
W wymienionym spotkaniu z młodzieżą wzięła udział Alina Jurczak Dyrektor Biura Zarządu Polskiego Forum do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA


15-19.04.2008 - Berlin - 6 Europejska Konferencja "Rak Piersi". Prezes Polskiego Forum EUROPA DONNA Dorota Czudowska jest członkiem pomocniczego Komitetu Naukowego tej konferencji.
Podczas sesji Uczestnikami konferencji są:

- Dorota Czudowska - prezes Forum,
- Elżbieta Soszyńska - członek Stowarzyszenia Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA Legnica
- Katarzyna Latacz - członek Stowarzyszenia Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA Nowy Sącz,
- Marta Blatkiewicz - tłumacz.

Delegacja Polskiego Forum
EUROPA DONNA
Od lewej:
- E. Soszyńska
- K. Latacz
- D. Czudowska
- M. Bladkiewicz
Dorota Czudowska prezentuje
Polskę w wykładzie
"Działania Polskiego Forum
Europejskiej Koalicji do Walki
z Rakiem Piersi EUROPA DONNA
propagujące ideę
tworzenia specjalistycznych jednostek
leczenia piersi w Polsce"


Program X Zjazdu Delegatów Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA Dębica 2008

^^^ W GÓRĘ ^^^


- Najważniejsze wydarzenia 2007 roku. -

10-11.11.2007 - Mediolan - doroczne szkolenie liderek EUROPA DONNA.
Z Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA udział wzięły:

- Jadwiga Duda - prezes Stowarzyszenia Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Przemyśl,
- Bożena Kiemystowicz - prezes Stowarzyszenia Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Nowy Sącz.


30.10.2007 - Wrocław - Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA zostało zaproszone przez prof. Leona Kieresa ówczesnego Przewodniczącego Sejmiku na XVI Sesję Sejmiku Województwa Dolnośląskiego III Kadencji.
Reprezentujący EUROPĘ DONNĄ uczestnicy w sesji to:

Alina Jurczak - Sekretarz Polskiego Forum EUROPA DONNA oraz członkini Stowarzyszenia Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA - Legnica,
Maria Zielińska,
Dorota Ferfecka,
Józefa Czarna.

Historię, cele i zadania ruchu EUROPA DONNA w Europie, Polsce i Legnicy przedstawiła radnym Alina Jurczak a także wystąpiła z apelem do Marszałka Zarządu i Radnych Województwa Dolnośląskiego o podjęcie starań utworzenia w Legnicy oddziału radioterapii chorób nowotworowych.
Treść apelu:

Apel do Marszałka Zarządu i Radnych
Województwa Dolnośląskiego

Poniższa informacja ukazała się w Biuletynie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr 9, 9/2007 III Kadencji (2006 - 2010).

Biuletyn Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Nr 9, 9/2007

26.10.2007 - Amsterdam VIII Europejska Konferencja EBCC EUROPA DONNA.


21.10.2007 - Opole. Prezentacja działalności i osiągnięć Polskiego Forum EUROPA DONNA na konferencji naukowej.


13.10.2007 - Legnica "Marsz ku zdrowiu"


11.10.2007 - Poznań. VIII Sesja Naukowo - Szkoleniowa pt. "Nowoczesne Leczenia Raka Piersi Idea Breast Cancer Units. W programie sesji wykład prezesa Doroty Czudowskiej pt. "Rola Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w szerzeniu idei Breast Units. Czy powstaną takie ośrodki w Polsce?"


5.10.2007 - Przemyśl. Spotkanie prezesek organizacji członkowskich Polskiego Forum EUROPA DONNA.


29-30.06.2007 - Warszawa - Ogólnopolskie Forum Edukacyjne 2007, wykład na temat "Rola organizacji pozarządowych w walce z rakiem piersi na przykładzie EUROPA DONNA".
Do ściągnięcia prezentacja "Rola organizacji kobiecych w raku piersi i współpraca ze środowiskiem pielęgniarskim na przykładzie Koalicji EUROPA DONNA" Dorota Czudowska.


16.06.2007 - Legnica - "Piknik onkologiczny 2007"; przy Ośrodku Diagnostyki Onkologicznej w Legnicy.


11-13.05.2007 - Warszawa - udział Polskiego Forum EUROPA DONNA w IV Światowym Kongresie Rodzin.
Do ściągnięcia prezentacja "Wyjście poza mentalność antykoncepcyjną". Głos w dyskusji Dorota Czudowska.


19-21.04.2007 - Warszawa - Falenty, Udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Diagnostyka i leczenie raka piersi". Prezentacja stoiska, plakatu i doniesienia o ośrodkach diagnostyki leczenia chorób piersi w UE.
Do ściągnięcia prezentacja "IDEA I ZASADY TWORZENIA Specjalistycznych Ośrodków Diagnostyczno Terapeutycznych Piersi w Unii Europejskiej (Breast Units). Czy będą takie w Polsce?" Dorota Czudowska


23-25.03.2007 - Legnica - Grodziec - IX Zjazd Delegatów. Jest to zjazd sprawozdawczo-wyborczy połączony z konferencją naukowo-szkoleniową. Prezentacja i promocja polskiego wydania "Paszportu do Zdrowych Piersi" - najnowszego wydawnictwa Polskiego ForumEUROPA DONNA.

^^^ W GÓRĘ ^^^