EUROPA DONNA
Ruch Niezwykły

Skala problemu
EUROPA DONNA
w Polsce

Profilaktyka
raka piersi

Sponsoring
Kalendarium
Sprawozdania
Oświata i promocja
Ogłoszenia
i aktualności

~STOWARZYSZENIA CZŁONKOWSKIE POLSKIEGO FORUM EUROPA DONNA~
~HISTORIA~SKŁAD ZARZĄDU~ STRUKTURA~
~NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA~DOKUMENTY~LINKI~

EUROPA DONNA W POLSCE - HISTORIA

W Polsce działalność Koalicji EUROPA DONNA zapoczątkowana została w listopadzie 1994 roku w Legnicy z inicjatywy Krystyny Miki i Doroty Czudowskiej. 25 listopada 1994 roku w sali Ratusza Urzędu Miasta w Legnicy po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano cele EUROPA DONNA. W Legnicy też powstała pierwsza grupa kobiet działających na rzecz propagowania celów EBCC EUROPA DONNA. W następnych latach w wielu miastach Polski powstawały stowarzyszenia do walki z rakiem piersi, które w marcu 1999 roku utworzyły "Ogólnopolski Związek Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA". W kwietniu 2004 roku, na VI Zjeździe Delegatów w Dębicy, zmieniono nazwę organizacji na Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA. Siedzibą Forum jest Legnica..

Budynek Ośrodka Diagnostyki
Onkologicznej Społecznej Fundacji
Solidarności w Legnicy przy
ul. Andersa 4 - siedziba Polskiego
Forum EUROPA DONNA
ed

EUROPA DONNA reprezentuje interesy i wyraża troski polskich i europejskich kobiet wobec władz lokalnych, rządów państw i instytucji Unii Europejskiej. Zwraca uwagę na potrzebę doskonalenia istniejących i wprowadzania nowych programów i świadczeń w zakresie walki z rakiem piersi.

EUROPA DONNA posiada status organizacji pożytku publicznego.

Finansowana jest z opłat członkowskich, sponsoringu firm, instytucji, urzędów oraz ludzi dobrej woli.
W działalność ruchu zaangażowane są kobiety reprezentujące różne zawody i środowiska, mające talenty i możliwości realizowania zadań organizacji.

Polskie Forum jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Koalicji EUROPA DONNA, do której należą 45 kraje. Posiada pełną autonomię i samodzielnie decyduje o hierarchii ważności "Dziesięciu Celów" realizowanych w Polsce. Czynnie uczestniczy w realizacji zadań EBCC EUROPA DONNA, współpracuje z zarządem, regulalnie opłaca składki członkowskie (500 euro), opracowuje i przesyła informacje o dostępności świadczeń medycznych związanych z rakiem piersi w Polsce. Dokumenty te służą między innymi do opracowań wytycznych przez Parlament UE.

Polskim Forum kieruje Zarząd wybierany przez Zjazd Delegatów. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Zarząd zbiera się 3 -4 razy do roku oraz odbywa kilkanaście spotkań roboczych rocznie. Przedstawiciele wszystkich organizacji członkowskich w Polsce spotykają się 3 razy w roku: na zjeździe delegatów, spotkaniu prezesek i konferencji naukowo-szkoleniowej.